เกี่ยวกับ Thai Tongue


บริษัทของเรา

NAATI Thai TranslationRiangkrid Pty Ltd T/AS Thai Tongue

NAATI Thai Translationเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและประกอบการในออสเตรเลีย (Australian Private Company) ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 คุณสามารถตรวจสอบได้ โดยคลิกที่หมายเลขทะเบียนด้านล่างนี้

หมายเลขทะเบียนบริษัทออสเตรเลีย (ACN) 135 155 770
หมายเลขทะเบียนธุรกิจออสเตรเลีย (ABN) 49 135 155 770

เราบริหารและดำเนินงานโดยทีมงานผู้มีคุณวุฒิการศึกษาและมีประสบการณ์การทำงานในหลากหลายวิชาชีพ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนของประเทศไทยและออสเตรเลีย

นอกเหนือจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับบริษัทตัวแทนการแปลและล่าม และตัวแทนยื่นเรื่องการย้ายถิ่นฐาน (Migration Agency) ตามรัฐต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วยเช่นกัน

 


งานของเรา

NAATI Thai Translation

"สำนักงานของเรา ตั้งอยู่ที่ นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับท่านเลย เพราะเราสามารถดำเนินงานแปลเอกสาร และ ส่งงานให้กับท่านทางไปรษณีย์ได้ ไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่ที่ใดก็ตามในประเทศออสเตรเลีย"

เราเป็นทีมงานที่ทำงานแปลเอกสารมานับไม่ถ้วน มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เราแปลได้ทั้ง จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (ทั้งสองทาง) เอกสารที่เราแปลนั้น เกี่ยวกับการศึกษา การท่องเที่ยวและการบริการ สารสนเทศ กฎหมาย ธุรกิจและการตลาด อาคารและการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงปัจจุบัน เราให้บริการลูกค้ามาแล้วทุกรัฐ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าที่พำนักอยู่ในรัฐวิกตอเรีย มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย นิวเซาท์เวลส์ ควีนส์แลนด์ แทสเมเนีย เซาท์ออสเตรเลีย และเวสเทิร์นออสเตรเลีย หรือแม้แต่เขตปกครองตนเองนอร์ทเทิร์นเทอร์ริทอรี ก็ตาม

เราบริการส่งเอกสารให้ท่านทางไปรษณีย์ ฟรี (ไปรษณีย์ธรรมดา - ไม่มี Tracking No.)

งานของเราประกอบด้วย

  • เรารับแปลเอกสาร ซึ่งรวมถึง สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เช่น โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ จดหมายข่าว คู่มือ โปสเตอร์ บล็อก วารสาร คำบรรยายภาพยนตร์ และ เว็บไซต์ในทุกสาขาวิชาชีพ
  • งานตรวจทานต่างๆ เช่น งานตรวจทาน และ การแปลกลับเป็นภาษาต้นฉบับ
  • การตัดคำในเอกสาร ด้วยโปรแกรมกราฟิกประเภทต่าง ๆ เช่น Adobe InDesign, Illustrator และ Microsoft Software
  • การแปลสคริปรายการวิทยุเพื่อออกอากาศ และสื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลออสเตรเลียในรูปแบบต่าง ๆ
  • การเป็นผู้ให้เสียงพากย์ภาษาไทย ในสื่อต่าง ๆ ทั้งทาง วิทยุ โทรทัศน์ หรือ การผลิตภาพยนตร์ และสื่อโฆษณาต่าง ๆ

นอกเหนือจากการแปลเอกสาร เรายังมีบริการ affidavit รวมถึง บริการด่วนและการจัดส่งไปรษณีย์  ให้คุณได้เลือกใช้อีกด้วย

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ทีมงานของเรา

Team at Thai Tongueคุณสมพร ภัทราดูลย์ นักแปลมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจาก NAATI มานานกว่า 30 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533) และ คุณมาโก้ เรียงกริด กรรมการบริหารของบริษัท ผู้ซึ่งเคยรับราชการในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี ได้นำประสบการณ์ด้านงานแปล รวมถึง ความรู้ด้านระบบงานสารบรรณและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของราชการไทย มาสู่ทีมงาน


สมพร ภัทราดูลย์

Thad PATRADOONคุณสมพร (พี่ต๊ะ) มีความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยและประเด็นอ่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเป็นอย่างดี

คุณสมพร ในขณะที่ทำงานเป็นภูมิสถาปนิกในประเทศไทย เคยเป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่ง ทั้งใน กรุงเทพมหานครและรัฐวิกตอเรีย

คุณสมพร ยังเคยทำงานกับแผนกการพาณิชย์ ที่สถานทูตออสเตรเลียในประเทศไทยอีกด้วย

คุณวุฒิการศึกษา

2531: ปริญญาโท ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Melbourne นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

2528 : ปริญญาตรี ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

2533 - 2560 : นักแปลเอกสารมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจาก NAATI (ระดับ 3)
หมายเลขทะเบียนนักแปล NAATI: 15045

คลิก เพื่อดูภาพขยาย

ประกาศนียบัตรรับรองจาก NAATI (แปลได้ทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

2561 - 2566 : นักแปลเอกสารมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจาก NAATI
หมายเลขผู้ประกอบวิชาชีพแปล NAATI: CPN2HJ09K

คลิก เพื่อดูภาพขยาย

คลิก เพื่อดูภาพขยาย

ประกาศนียบัตรรับรองจาก NAATI (แปลได้ทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)


มาโก้ เรียงกริด

Marco RIANGKRIDคุณมาโก้ (พี่เหมา) เคยรับราชการทหาร สังกัดกองทัพบก เหล่าทหารปืนใหญ่และทหารสารบรรณ มานานกว่า 10 ปี โดยทำงานทั้งในหน่วยบัญชาการและในแผนกสัสดีที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

คุณมาโก้ มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในเรื่องระบบงานสารบรรณของราชการไทยเป็นอย่างดี อีกทั้ง มีความรู้พิเศษในด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อีกด้วย

คุณวุฒิการศึกษา

2552 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา Enterprise Resource Planning Systems มหาวิทยาลัย Victoria นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
(SAP ABAP และ FI ด้วย GPA 4.00)

2548 : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขา Information Systems มหาวิทยาลัย RMIT นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
ความเชี่ยวชาญพิเศษสองด้าน คือ Computer Security และ Networked and Distributed Systems

2548 : อนุปริญญาโท สาขา Software Development มหาวิทยาลัย RMIT นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

2547 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา Software Development มหาวิทยาลัย RMIT นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

2540 : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Thai Tongue
ABN 49 135 155 770

211/229 Toorak Road
SOUTH YARRA VIC 3141 Australia

โทรศัพท์  +61 3 9994 2565
มือถือ  +61 424 534 344 (พี่เหมา)
อีเมล  info@thaitongue.com.au

เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์
ระหว่าง 9 โมงเช้า - 5 โมงเย็น

ขอใบเสนอราคา  คลิกที่นี่

Thai Tongue  © 2021 Riangkrid Pty Ltd | All rights reserved.