NAATI Thai TranslationNAATI Thai Translation เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์
ระหว่าง 9 โมงเช้า - 5 โมงเย็น

Contact us  +61 3 9994 2565 (ออสเตรเลีย)
Contact us   info@thaitongue.com.au
แปลเอกสาร NAATI  English

ติดต่อ Thai Tongue


วิธีการติดต่อ

หมายเหตุคุณสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางดังนี้


Team at Thai Tongueทางโทรศัพท์

เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์
ระหว่าง 9 โมงเช้า - 5 โมงเย็น

ติดต่อเราได้ที่หมายเลขดังต่อไปนี้

โทรศัพท์ +61 3 9994 2565
มือถือ +61 424 534 344 (พี่เหมา)

Team at Thai Tongueทางไปรษณีย์

ส่งจดหมายหรือเอกสารของคุณมาที่

THAI TONGUE
GPO Box 4419
Melbourne VIC 3001
AUSTRALIA

Team at Thai Tongueทางอีเมล

ส่งอีเมลของคุณมาที่ info@thaitongue.com.au


Team at Thai Tongueที่ตั้งสำนักงาน

211/229 Toorak Road, SOUTH YARRA VIC 3141 Australia
(สี่แยกหัวถนน Toorak Road กับ Chaple Street, SOUTH YARRA VIC)

Team at Thai Tongueภายใต้มาตรการจำกัดปัจจุบันเรื่อง COVID-19 สำนักงานของเราในนครเมลเบิร์นจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวและให้พนักงานทุกคนทำงานจากที่บ้าน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการสแกนเอกสาร กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารของคุณแล้วส่งมาที่ "Thai Tongue, GPO BOX 4419, Melbourne VIC 3001" ขอบคุณครับ


ขั้นตอนการขอใบเสนอราคา

หมายเหตุกรุณาส่งเอกสารที่คุณต้องการแปลมายังช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับTeam at Thai Tongueวิธีส่งเอกสารทางอีเมล

1. เตรียมเอกสาร*

กรุณาเตรียมเอกสารให้อยู่ในรูปแบบเอกสารดิจิตอล (Microsoft's Documents) หรือ แสกนเอกสาร แล้ว Save ให้เป็น ไฟล์นามสกุล *.pdf หรือ *.jpeg

*สำหรับเอกสารสแกนที่จะส่งทางอีเมล

Team at Thai Tongueภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหรือภาพที่แปลงโดยใช้ app scanner จากโทรศัพท์มือถือใช้กับหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ในออสเตรเลียไม่ได้นะครับ คุณจำเป็นต้องสแกนให้เรียบร้อยด้วยเครื่องสแกนเนอร์ครับ

หากคุณไม่มีเครื่องสแกนเนอร์

หากคุณอยู่ในออสเตรเลีย สามารถใช้บริการสแกนได้ที่ Officeworks หรือห้องสมุดประจำ Suburb ครับ

หากคุณอยู่ในประเทศไทย กรุณาใช้บริการสแกนเอกสารที่ร้านถ่ายรูป ร้านเครื่องเขียน หรือร้านอินเทอร์เน็ตใกล้บ้านครับ

Team at Thai Tongue

2. ระบุชื่อและหมายเลขติดต่อ

ทางเราต้องการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ในกรณีที่อาจต้องมีการอธิบายหรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

Team at Thai Tongue

3. ระบุความต้องการพิเศษ (ถ้ามี)

คุณสามารถระบุความต้องการพิเศษต่าง ๆ ได้ เช่น ต้องการเอกสารเพิ่มกี่ชุด ต้องการด่วนภายใน 24/48 ชั่วโมง หรือต้องการให้ส่งด้วยไปรษณีย์ด่วนหรือลงทะเบียน ฯลฯ

Team at Thai Tongue

4. ส่งอีเมล

Team at Thai Tongueส่งเอกสารและข้อมูลดังกล่าวในข้างต้นมาที่ info@thaitongue.com.au


Team at Thai Tongueวิธีส่งเอกสารทางไปรษณีย์

1. เตรียมเอกสาร*

กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารจากต้นฉบับโดยใช้เครื่องถ่ายเอกสาร (กรุณาถ่ายให้ชัด ๆ นะครับ)

*สำหรับเอกสารที่จะส่งทางไปรษณีย์

Team at Thai Tongueแนะนำให้ถ่ายสำเนาจากเอกสารต้นฉบับครับ

ควรหลีกเลี่ยงการถ่ายสำเนาซ้ำจากสำเนาเอกสารขาว-ดำที่เคยถ่ายมาแล้วหรือเอกสารจากเครื่องแฟกซ์ เพราะจะมีข้อมูลบางแห่งในเอกสารที่ไม่สามารถอ่านได้ เช่น ตราประทับบนข้อความ หรือ ลายปากกาที่เขียนทับบนแบบฟอร์ม ฯลฯ

Team at Thai Tongue

2. ระบุชื่อ อีเมล และหมายเลขติดต่อ

ทางเราต้องการชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ในกรณีที่อาจต้องมีการอธิบายหรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

Team at Thai Tongue

3. ระบุความต้องการพิเศษ (ถ้ามี)

คุณสามารถระบุความต้องการพิเศษต่าง ๆ ได้ เช่น ต้องการเอกสารเพิ่มกี่ชุด ต้องการด่วนภายใน 24/48 ชั่วโมง หรือต้องการให้ส่งด้วยไปรษณีย์ด่วนหรือลงทะเบียน ฯลฯ

Team at Thai Tongue

4. ส่งไปรษณีย์

Team at Thai Tongueจากนั้น ส่งสำเนาเอกสาร พร้อมรายละเอียดข้อมูลการติดต่อกลับมาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

THAI TONGUE
GPO Box 4419
Melbourne VIC 3001
AUSTRALIA

Team at Thai Tongueอีเมลเป็นวิธีที่รวดเร็วและดีที่สุดในการติดต่อประสานงานและส่งเอกสารครับ

Thai Tongue
ABN 49 135 155 770

211/229 Toorak Road
SOUTH YARRA VIC 3141 Australia

โทรศัพท์  +61 3 9994 2565
มือถือ  +61 424 534 344 (พี่เหมา)
อีเมล  info@thaitongue.com.au

เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์
ระหว่าง 9 โมงเช้า - 5 โมงเย็น

Thai Tongue  © 2021 Riangkrid Pty Ltd | All rights reserved.