บริการของ Thai Tongue


แปลเอกสาร โดยนักแปล NAATI

Team at Thai Tongue

เราแปลเอกสารในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การศึกษา การท่องเที่ยวและการบริการ สารสนเทศ กฎหมาย ธุรกิจและการตลาด อาคารและการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น

เอกสารแปลจากเราทุกฉบับจะระบุชื่อและหมายเลขประจำตัวของนักแปล และประทับตรารับรองของ NAATI กำกับทุกฉบับ ซึ่งสามารถนำไปใช้ติดต่อกับงานราชการต่าง ๆ ในออสเตรเลียได้


แปลเอกสาร

Team at Thai Tongueเราแปลเอกสารได้หลากหลายประเภท (แปลได้ทั้งจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

เอกสารที่ใช้ในออสเตรเลียจะมีทั้งแปลแบบเต็มรูปแบบ (Full translation) และแปลแบบย่อเอาใจความสำคัญ (Extract Translation) ครับ

ค่าบริการ

เราคิดค่าบริการเป็นจำนวนคำภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 100 คำ) ครับ

ราคาค่าบริการแปลจะแตกต่างกันไปตามจำนวนหน้า ประเภทของเอกสารและจำนวนคำครับ เช่น เอกสารมีกี่ฉบับ เป็นเอกสารราชการทั่วไป หรือเอกสารทางกฎหมายหรือเทคนิค เอกสารเพื่อสื่อโฆษณา จดหมายส่วนตัวหรือแถลงการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

NAATI Thai Translationกรุณาสแกนเอกสาร แล้วส่งมาที่ info@thaitongue.com.au นะครับ

ขอใบเสนอราคา  คลิกที่นี่

ระยะเวลาดำเนินการ

ขึ้นอยู่กับปริมาณของงานหรือจำนวนคำที่ต้องแปลครับ เราจะแจ้งระยะเวลาดำเนินการให้ทราบเมื่อได้รับเอกสารที่ต้องการแปลทางอีเมลครับ

หมายเหตุ หากคุณ ต้องการงานด่วน จะมีค่าธรรมเนียมบริการด่วน (คิดเพิ่มจากราคาค่าบริการปกติ) และค่าส่งไปรษณีย์ด่วน (หากคุณต้องการ)

วิธีการจัดส่ง

เมื่องานแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะสแกนเอกสารแล้วส่งกลับให้ทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับยื่นออนไลน์กับหน่วยงานต่าง ๆ

ส่วนเอกสารแปลฉบับจริงจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ไปรษณีย์ที่ให้มาครับ

NAATI Thai Translationเราส่งไปรษณีย์ให้ ฟรี ทั่วประเทศ ครับ

ไปรษณีย์ธรรมดา ไม่มี Tracking No.

หมายเหตุ เวลาที่ใช้ในการนำส่งเอกสารขึ้นอยู่กับ Australia Post เราไม่สามารถกำหนดได้ครับ


Affidavit

NAATI Thai Translationบริการจัดทำ Affidavit (หนังสือให้การรับรอง) สำหรับเอกสารแปลทุกประเภท อาทิเช่น ใบสำคัญสมรส ใบสำคัญหย่า หนังสือเดินทาง ฯลฯ

กรุณาจัดเตรียมแบบฟอร์ม Affidavit ด้วยตัวท่านเองหรือให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยกรอกแบบฟอร์มในส่วนแรก ระบุชื่อเต็ม นามสกุลปัจจุบันของคู่บ่าวสาวหรือคู่หย่า และสถานะของผู้ยื่นเอกสาร (Applicant / Respondent) ใน PART A

NAATI Thai Translationเมื่อกรอกแบบฟอร์ม Affidavit เสร็จแล้ว ส่งไฟล์มาที่ info@thaitongue.com.au นะครับ

ค่าบริการ

$100 AUD

(Digital Signed Affidavit ใน PDF format เท่านั้นครับ)

ระยะเวลาดำเนินการ

ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ JP ว่างทำนัดให้เราครับ บางครั้งอาจใช้เวลามากกว่า 2 วันทำการ

วิธีการจัดส่ง

NAATI Thai Translationเมื่อ Affidavit เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งกลับให้ทางอีเมลครับ

Team at Thai Tongueอัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST)


งานพิสูจน์อักษร

Team at Thai Tongueเรารับตรวจงานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกประเภท รวมทั้ง การตัดคำบนโปรแกรมกราฟฟิกต่าง ๆ และ การแปลกลับเป็นภาษาต้นฉบับ

หมายเหตุ เราไม่มีบริการล่ามและเรียงพิมพ์เอกสาร (Typesetting)


ตรวจทานงานแปล

เราให้บริการตรวจงานแปล ทั้งที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยใช้ Track Changes function

ค่าบริการ

เราคิดค่าบริการเป็นจำนวนคำภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 100 คำ) ครับ

NAATI Thai Translationกรุณาส่งงานมาที่ info@thaitongue.com.au นะครับ

ระยะเวลาดำเนินการ

ขึ้นอยู่กับปริมาณของงานหรือจำนวนคำที่ต้องการตรวจครับ เราจะแจ้งระยะเวลาดำเนินการให้ทราบ เมื่อได้รับเอกสารที่ต้องการตรวจทางอีเมลครับ

Team at Thai Tongue หากคุณ ต้องการงานด่วน จะมีค่าธรรมเนียมบริการด่วน (คิดเพิ่มจากราคาค่าบริการปกติ)

วิธีการจัดส่ง

NAATI Thai Translationเมื่องานตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งงานกลับให้ทางอีเมล พร้อมทั้งสำเนาคู่ฉบับที่เป็นไฟล์ PDF สำหรับการอ้างอิง


ตัด-แบ่งคำบนโปรแกรมกราฟิก

เราบริการตัด-แบ่งคำภาษาไทยในเอกสารหรือโปรแกมกราฟิก โดยใช้ Microsoft Office หรือ Adobe InDesign CS6

ค่าบริการ

เราคิดค่าบริการเป็นชั่วโมงครับ (อย่างน้อย 1 ชั่วโมง)

NAATI Thai Translationกรุณาส่งงานมาที่ info@thaitongue.com.au นะครับ

ระยะเวลาดำเนินการ

ขึ้นอยู่กับปริมาณของงานครับ เราจะแจ้งระยะเวลาดำเนินการให้ทราบ เมื่อได้รับไฟล์งานหรือกราฟิกทางอีเมลครับ

Team at Thai Tongue หากคุณ ต้องการงานด่วน จะมีค่าธรรมเนียมบริการด่วน (คิดเพิ่มจากราคาค่าบริการปกติ)

วิธีการจัดส่ง

NAATI Thai Translationเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งไฟล์กลับให้ทางอีเมล พร้อมทั้งสำเนาคู่ฉบับ ที่เป็นไฟล์ PDF สำหรับการอ้างอิง


แปลย้อนกลับเป็นภาษาต้นฉบับ

เราให้บริการแปลเอกสารกลับเป็นภาษาต้นฉบับ ทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ค่าบริการ

เราคิดค่าบริการเป็นจำนวนคำภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 100 คำ) ครับ

ราคาค่าบริการแปลจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเอกสารครับ เช่น เอกสารราชการทั่วไป เอกสารทางกฎหมายหรือเทคนิค

NAATI Thai Translationกรุณาส่งงานมาที่ info@thaitongue.com.au นะครับ

ระยะเวลาดำเนินการ

ขึ้นอยู่กับปริมาณของงานหรือจำนวนคำที่ต้องแปลครับ เราจะแจ้งระยะเวลาดำเนินการให้ทราบเมื่อได้รับเอกสารที่ต้องการแปลทางอีเมลครับ

Team at Thai Tongue หากคุณ ต้องการงานด่วน จะมีค่าธรรมเนียมบริการด่วน (คิดเพิ่มจากราคาค่าบริการปกติ)

วิธีการจัดส่ง

NAATI Thai Translationเมื่องานแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งไฟล์กลับให้ทางอีเมล พร้อมทั้งสำเนาคู่ฉบับ ที่เป็นไฟล์ PDF สำหรับการอ้างอิง

Team at Thai Tongueอัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST)


บริการด่วนและการจัดส่งไปรษณีย์

Team at Thai Tongueสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานเร็วกว่าระยะเวลาปกติ ทางเรามีบริการงานเร่งด่วน รวมถึง บริการนำส่งเอกสารและจัดส่งไปรษณีย์แบบพิเศษให้ท่านเลือกด้วยครับ ซึ่งค่าบริการจะแตกต่างกันออกไป


บริการด่วน

หมายเหตุหากคุณ ต้องการงานด่วน เราจะมีค่าธรรมเนียมบริการด่วน (คิดเพิ่มจากราคาค่าบริการปกติ) และค่าส่งไปรษณีย์ตามประเภทที่ต้องการ

นั่นคือ ค่าบริการปกติ + ค่าธรรมเนียมบริการด่วน + ค่าซองไปรษณีย์

ค่าธรรมเนียมบริการด่วน

ระยะเวลาจัดส่ง ค่าบริการด่วน
ภายใน 24 ชั่วโมง (1 วันทำการ) 100%*
ภายใน 48 ชั่วโมง (2 วันทำการ) 50%*
มากกว่า 72 ชั่วโมง (3 วัน หรือมากกว่า) ไม่คิดค่าบริการด่วน
*บวกเพิ่มจากค่าบริการปกติ

การจัดส่งไปรษณีย์

NAATI Thai Translationเราส่งไปรษณีย์ให้ ฟรี ทั่วประเทศ ครับ

ไปรษณีย์ธรรมดา ไม่มี Tracking No.

หากลูกค้าต้องการให้จัดส่งด้วยไปรษณีย์ด่วนหรือลงทะเบียน จะมีค่าบริการซองและจัดส่งตามแต่ละประเภทเพิ่มเติม

รายละเอียดตามตารางค่าบริการนี้ครับ

ค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์

วิธีการจัดส่ง ค่าจัดส่ง
Team at Thai Tongueไปรษณีย์ด่วน
(มี Tracking No.)*
$11 AUD
Team at Thai Tongueไปรษณีย์ลงทะเบียน
(มี Tracking No.)*
$11 AUD
Team at Thai Tongueอีเมล ฟรี
Team at Thai Tongueมารับเอง ฟรี
*บวกเพิ่มจากค่าบริการปกติ

Team at Thai Tongueอัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST)

Team at Thai Tongueมั่นใจได้เพราะเราเป็นบริษัทจดทะเบียน  (ไม่ใช่ฟรีแลนซ์) เรามีใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าทุกท่านครับ

Thai Tongue
ABN 49 135 155 770

211/229 Toorak Road
SOUTH YARRA VIC 3141 Australia

โทรศัพท์  +61 3 9994 2565
มือถือ  +61 424 534 344 (พี่เหมา)
อีเมล  info@thaitongue.com.au

เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์
ระหว่าง 9 โมงเช้า - 5 โมงเย็น

ขอใบเสนอราคา  คลิกที่นี่

Thai Tongue  © 2021 Riangkrid Pty Ltd | All rights reserved.